1.6.10

Sobre la creació de personatges


Un vídeo interessant en què Guillermo Arriaga reflexiona sobre la creació dels personatges