2.12.09

Felicitat: E (M + C + P) / R + H


L'ínclit Eduard Punset ens proposa un viatge per descobrir les noves claus científiques que ens poden ajudar a trobar el camí per ser feliços. Al final de la seva investigació, l'autor d'aquest llibre conclou que la fórmula de la felicitat és la següent:
Felicitat : Emoció (Manteniment i atenció del detall + gaudi de la Cerca d'expectatives + Relacions Personals dividit pels Factors Reductors (absència de desaprenentatge, recurs a la memòria grupal, interferència amb els processos automatitzats i predomini de la por) + la Càrrega Heretada (mutacions lesives, desgast i envelliment, exercici abjecte del poder polític i estrès imaginat.
Si més no, cal agrair a Eduard Punset l'esforç divulatiu per aclarir-nos les bases rudimentàries sobre la ciència del benestar i ajudar-nos a descobrir què hem de fer i què no hem de fer per ser feliços. No sabem, però, si la fórmula aguanta la prova del nou...